Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường

Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường

Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường.

A driving ambition is of little use if you're on the wrong road.

Frank Tyger