Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bất tín -> THƠ: Bội Ước

THƠ: Bội Ước

BỘI ƯỚC

Khốn nạn thói đời đen bạc quá 
Tình nghĩa phu thê chảng đáng gi 
Nguyện ước thiêng liêng đem gạt bỏ 
Đạp nát gia can, bội ước thề 
Đêm con nhớ mẹ vang lời khóc 
Ba vỗ về con, nát cõi lòng 
Nước mắt của ba ru con ngủ 
Hơi ấm mẹ con để cho người 
Ba sống vì con, sống vì con 
Sẽ dậy cho con biết lẽ đời 
Sống không bội ước lời son sắc 
Lấp biển, dời non, giử thủy chung 
Con phải nên người không giối gian 
Đứng tự non cao giữa biển trời 
Mặc kệ bóng hình nhân điên đảo 
Mặc cả ai kia bội ước thề... 

Sưu tầm