Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sa vào lưới tình -> Tình yêu của các chàng trai

Tình yêu của các chàng trai

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt 

William Shakespeare