Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Tình yêu của một người đàn ông già nua

Tình yêu của một người đàn ông già nua

Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn già nua dành cho người vợ già của mình.

Will Durant