Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Quyền lực trong tay -> Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít.

Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít.