Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> Trước khi bạn cho ai đó một cơ hội thứ 2, hãy suy nghĩ thật kĩ.

Trước khi bạn cho ai đó một cơ hội thứ 2, hãy suy nghĩ thật kĩ.

Đôi khi, cho ai đó một cơ hội thứ hai cũng giống như bạn cho khẩu súng của họ thêm 1 viên đạn sau khi họ đã bắn trượt bạn lần thứ nhất.