Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc

Edward Bulwer Lytton