Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Tuổi trẻ là thời vấp váp; tuổi trung niên là thời vật lộn, tuổi già là thời hối tiếc.

Tuổi trẻ là thời vấp váp; tuổi trung niên là thời vật lộn, tuổi già là thời hối tiếc.