Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bước đường cùng -> Tuyệt vọng

Tuyệt vọng

Nỗi tuyệt vọng trong tôi ngày càng lớn
Khi cuộc đời phủ lấp một màu đen
Nghĩ là quên nhưng lúc nào cũng nhớ
Tuyệt vọng quá ! Đời ơi tuyệt vọng quá!!

Thế Nguyên