Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tự ti về ngoại hình -> Xinh đẹp hay không, thì một cô gái nhỏ cũng xứng đáng được khen ngợi

Xinh đẹp hay không, thì một cô gái nhỏ cũng xứng đáng được khen ngợi

“Xinh đẹp hay không, thì một cô gái nhỏ cũng xứng đáng được khen ngợi”

Marilyn Monroe