Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bị khước từ -> Ý nghĩa của sự từ chối

Ý nghĩa của sự từ chối

Sừ từ chối không có nghĩa là ai đó muốn bạn ra khỏi cuộc sống của họ. Sự từ chối có nghĩa là Chúa muốn ai đó ra khỏi tương lai của bạn.