Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sa vào lưới tình -> Yêu

Yêu

Yêu là chết ở trong lòng một ít 
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. 
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu; 
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết... 
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. 
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, 
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! 

Yêu, là chết ở trong lòng một ít. 
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt, 
Những người ai theo dõi dấu chân yêu; 
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. 
Và tình ái là sợi dây vấn vít. 
Yêu, là chết ở trong lòng một ít. 

Xuân Diệu