Đăng nhập Đăng ký

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

RATE PLUS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

 

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

WWW.THEGIOICAMXUC.VN

 

 1. Giới thiệu mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn  

Nhằm mục đích mang đến cho người dùng mạng viễn thông Vinaphone các nội dung liên quan đến đặc điểm tâm lý, tính cách khác nhau của con người. Công ty Cổ phần Rate Plus đã hợp tác với nhà mạng Vinaphone để cùng nhau xây dựng và phát triển mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn. Tất cả người dùng thuê bao mạng Vinaphone đều có thể đăng ký sử dụng dịch vụ mạng xã hội tại www.thegioicamxuc.vn.

Mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn được phát triển để cung cấp cho khách hàng những thông tin về những câu chuyện ý nghĩa, lời hay ý đẹp và chia sẻ cảm xúc của con người trước những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Tại đây, sau khi đăng ký và được hệ thống cấp tài khoản cá nhân thông qua thuê bao điện thoại mạng Vinaphone, bạn có thể xem, đăng tải hoặc bình luận, và gửi tặng đến người thân và bạn bè.

Nội dung cung cấp trên www.thegioicamxuc.vn bao gồm các bài viết, hình ảnh theo các chủ đề khác nhau để bạn có thể dễ dàng tìm xem, tải về cũng như hỗ trợ bạn đăng tải, chia sẻ các thông tin mà mình yêu thích lên trang hoặc chia sẻ đến người thân và bạn bè.

 1. Đối tượng áp dụng và mục đích của thỏa thuận

Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn nhằm định hướng các hoạt động của bạn được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bạn khi tham gia mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn  cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn – Công ty Cổ phần Rate Plus (Sau đây gọi tắt là “www.thegioicamxuc.vn”), www.thegioicamxuc.vn  nỗ lực để cung cấp đến bạn một môi trường tương tác thú vị nhưng không kém phần lành mạnh.

Các quy định này được đăng tải công khai trên www.thegioicamxuc.vn và sẽ tạo thành đầy đủ thỏa thuận giữa bạn với www.thegioicamxuc.vn liên quan tới mọi hoạt động trên trang web www.thegioicamxuc.vn. Do đó, bạn phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra dưới đây trước khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn . Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chúng tôi, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật trong những trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

III. Các điều khoản cơ bản

 1. Các điều cấm trên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn  

1.1. www.thegioicamxuc.vn nghiêm cấm đăng tải các thông tin, bình luận thuộc một trong các trường hợp sau đây trên trang web:

Các thông tin có chứa nội dung chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; chia rẽ chính trị, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

 1. Các bình luận có chứa nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 2. Các bình luận có nội dung mạo nhận, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm uy tín hoặc xâm hại quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác dưới bất cứ phương diện nào.
 3. Các bình luận chứa nội dung kích động bạo lực, phân biệt đối xử, kích động thù địch, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 4. Các bình luận chứa nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.

1.2. www.thegioicamxuc.vn  nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trên trang web

 1. Mạo nhận người khác khi sử dụng mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn, thu thập thông tin hoặc tự ý truy cập vào tài khoản của người dùng khác trên www.thegioicamxuc.vn mà chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp cơ quan nhà nước thu thập hoặc truy cập vào tài khoản bạn để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm);
 2. Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung mà mình đăng trên Website;
 3. Làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, bảo vệ của www.thegioicamxuc.vn hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và không tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của www.thegioicamxuc.vn;
 4. Quảng bá bất kỳ sản phẩm  nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư hàng loạt, thư dây chuyền, chào mời cơ hội đầu tư….. trên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn;
 5. Quấy rối các thành viên khác trên www.thegioicamxuc.vn bằng bất cứ hình thức nào;
 1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn

2.1. Quyền của người sử dụng

 1. Bạn được thiết lập trang cá nhân để sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên website www.thegioicamxuc.vn;
 2. Bạn được tự quản lý các thông tin cá nhân của mình, quyết định việc có chia sẻ chúng cho người khác hay không thông qua các tiện ích thiết lập trang cá nhân của www.thegioicamxuc.vn;
 3. Bạn được sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của mình trên www.thegioicamxuc.vn  trong suốt quá trình sử dụng;
 4. Bạn được hưởng các chính sách đối với người dùng hoặc tham gia tất cả các chương trình khuyến mại do www.thegioicamxuc.vn tổ chức theo thể lệ và điều kiện mà www.thegioicamxuc.vn công bố trong mỗi chương trình;
 5. Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên www.thegioicamxuc.vn khi có chứng cứ hợp lệ.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng

Ngoài nghĩa vụ không được đăng tải  bình luận chứa nội dung cấm tại Điều 1 của mục này, khi tham gia mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn, bạn cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

 1. Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó. Bao gồm:
 • Họ tên thật
 • Tuổi
 • Địa chỉ
 • Số chứng minh thư nhân dân
 • Số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử.
 1. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà www.thegioicamxuc.vn đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;
 2. Bạn tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như các bình luận do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên www.thegioicamxuc.vn, bao gồm nhưng không giới hạn về việc các nội dung thông tin, bình luận đó của bạn không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào;
 3. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của www.thegioicamxuc.vn và các quy định chung của pháp luật, không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của www.thegioicamxuc.vn.
 1. Quyền và nghĩa vụ của www.thegioicamxuc.vn

Là nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, www.thegioicamxuc.vn có các quyền và nghĩa vụ sau đây để đảm bảo mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của bạn.

 1. www.thegioicamxuc.vn chỉ tiến hành thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích của Điều 8 và Điều 9 của Thỏa thuận này. www.thegioicamxuc.vn đảm bảo rằng việc thu thập thông tin sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền riêng tư của bạn. Bạn hoàn toàn được chủ động trong việc quyết định có chia sẻ các thông tin ấy ra bên ngoài hay không. www.thegioicamxuc.vn có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết để bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp lên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn. Trừ trường hợp được sự cho phép của bạn hoặc nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, www.thegioicamxuc.vn và nhân viên của www.thegioicamxuc.vn sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ một bên thứ ba nào;
 2. www.thegioicamxuc.vn luôn đảm bảo rằng bạn có quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho người khác. Tuy nhiên, www.thegioicamxuc.vn xin lưu ý rằng, việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những người bạn không quen biết trên mạng xã hội hoàn toàn có thể đưa bạn đến các nguy cơ về việc thông tin có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của www.thegioicamxuc.vn. Bạn cần chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin;
 3. www.thegioicamxuc.vn có cơ chế kiểm soát các nội dung mà bạn sẽ đăng lên trước khi chúng hiển thị trên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn bằng việc thiết lập một bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm về nội dung của mạng xã hội. Các nhân viên của www.thegioicamxuc.vn sẽ có nhiệm vụ kiểm tra trước tính hợp pháp của các nội dung mà bạn sẽ đăng lên trước khi cho chúng hiển thị trên trang. Trong trường hợp các nội dung mà bạn đưa lên chứa các từ ngữ xấu, trái với quy định của pháp luật và/hoặc quy định của www.thegioicamxuc.vn, nhân viên của chúng tôi sẽ không cho phép hiển thị các nội dung đó trên trang và cảnh báo bạn về nguy cơ bị áp dụng các hình thức chế tài như tạm khóa tài khoản, khóa tài khoản vĩnh viễn nếu bạn vẫn tiếp tục tái phạm việc đưa các nội dung xấu lên trang. Trong trường hợp nhân viên của chúng tôi không thể kiểm soát hết các nội dung mà bạn đưa lên trang, sau khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hạ, xóa các nội dung bị cho là vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành ẩn hoặc xóa nội dung vi phạm và thông báo với bạn về tình trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó;
 4. www.thegioicamxuc.vn đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông báo vi phạm của bạn trong thời gian ngắn nhất theo cơ chế được cụ thể hóa tại Điều 4 của Mục này.
 5. www.thegioicamxuc.vn yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân như tại điểm a, Điều 2.2 của Thỏa thuận này trong quá trình đăng ký thành viên. Nếu bạn cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin này, www.thegioicamxuc.vn sẽ từ chối việc đăng ký thành viên của bạn.
 1. Thông báo các vi phạm trên www.thegioicamxuc.vn
 1. Bạn hay bất cứ bạn cũng như tổ chức, cá nhân nào đều có thể gửi khiếu nại hoặc thông báo với www.thegioicamxuc.vn  về các hành vi của người dùng khác hoặc các nội dung do người dùng khác đưa lên nếu có chứng cứ cho rằng hành vi hoặc nội dung này vi phạm pháp luật, vi phạm điều kiện sử dụng của www.thegioicamxuc.vn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính bạn hoặc của tổ chức, cá nhân khác thông qua email info@rateplus.vn hoặc số điện thoại 024 71606060.
 2. Người thực hiện việc thông báo phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này.
 3. www.thegioicamxuc.vn có cơ chế thông báo vi phạm đầy đủ và được đăng tải công khai trên www.thegioicamxuc.vn.
 1. Cơ chế xử lý đối với các trường hợp vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

Tùy vào từng mức độ và số lần vi phạm, www.thegioicamxuc.vn có những hình thức xử phạt đã được cam kết thực hiện tại Thỏa thuận như sau:

 

 • Không cho hiển thị hoặc xóa các bình luận vi phạm khỏi hệ thống: Nếu các bình luận bạn đưa lên vi phạm các điều kiện về thuần phong mỹ tục, bộ phận kiểm duyệt của www.thegioicamxuc.vn  sẽ không cho phép các bình luận này hiện lên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn. Đồng thời www.thegioicamxuc.vn cũng cảnh báo bạn về các chế tài sẽ được áp dụng tiếp theo nếu bạn vẫn cố gắng đăng các nội dung xấu lên trang.
 • Khóa tài khoản 7 ngày: www.thegioicamxuc.vn sẽ cảnh cáo bạn bằng cách tạm khóa tài khoản của bạn trong vòng 07 ngày nếu hành vi của bạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

 • Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, kích động các thành viên khác của www.thegioicamxuc.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm, công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác, lôi kéo công đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức;
 • Xâm phạm riêng tư: Công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu;
 • Công kích người khác: Sử dụng thông tin hoặc xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân;
 • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

 

 • Khóa vĩnh viễn tài khoản: Nếu bạn vi phạm một trong các điều được liệt kê dưới đây, www.thegioicamxuc.vn sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn:

 

 • Bạn có hành vi lợi dụng www.thegioicamxuc.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng hình ảnh, phát ngôn có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
 • Thông tin khiêu dâm: Bạn đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chat sex trực tiếp, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm;
 • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng www.thegioicamxuc.vn, bạn đăng tải nội dung thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;
 • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
 • Phá hoại hệ thống mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Bạn sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm làm treo máy chủ hệ thống, gây cản trở hoạt động bình thường của mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn hoặc cản trở hoạt động của người dùng khác trên www.thegioicamxuc.vn;

 

 • Cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đồng thời với việc xử lý vi phạm bằng các chế tài nêu trên, trong những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người bị thiệt hại, www.thegioicamxuc.vn sẽ cung cấp thông tin liên quan để giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật.

 

 • Lưu ý:
 • Trong tất cả mọi trường hợp, việc xử lý vi phạm đối với bạn đều được thông báo tới số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn đăng ký trên hệ thống về lý do xử lý, chứng cứ và chế tài mà bạn đang bị áp dụng.

6. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn

 1. Bạn hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua www.thegioicamxuc.vn sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những bạn khác có thể xem các thông tin mà bạn đăng lên hoặc ghi lại các thông tin cá nhân mà bạn để ở chế độ công khai trong mục thông tin cá nhân của mình. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ do bạn tạo, truyền, đưa trên www.thegioicamxuc.vn có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.
 2. Các nội dung thông tin do bạn cung cấp, truyền, đưa trên trang hoàn toàn có thể bị người khác thông báo/cảnh báo tới ban quản trị của www.thegioicamxuc.vn là vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc hoạt động của www.thegioicamxuc.vn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, www.thegioicamxuc.vn khuyến cáo bạn cần cân nhắc trước khi cung cấp thông tin cá nhân lên mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn và quyết định chia sẻ các thông tin này cho những người khác trên www.thegioicamxuc.vn.
 1. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Đối với các tranh chấp giữa bạn và người dùng khác trên www.thegioicamxuc.vn, các khiếu nại về chính sách của www.thegioicamxuc.vn …, www.thegioicamxuc.vn sẽ áp dụng cơ chế để giải quyết như sau:   

 1. Khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được www.thegioicamxuc.vn cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của www.thegioicamxuc.vn thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  
 2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản www.thegioicamxuc.vn này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên www.thegioicamxuc.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản;  
 3. Đối với tranh chấp giữa bạn với người dùng khác trên www.thegioicamxuc.vn hoặc giữa bạn với www.thegioicamxuc.vn, www.thegioicamxuc.vn sẽ căn cứ vào các thông tin ghi nhận trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, www.thegioicamxuc.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của www.thegioicamxuc.vn là quyết định cuối cùng;
 4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
 1. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn

www.thegioicamxuc.vn chỉ thu thập các thông tin cá nhân của bạn theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin mà www.thegioicamxuc.vn thu thập bao gồm: Họ tên thật, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc địa chỉ hòm thư điện tử của bạn.

Ngoài ra, www.thegioicamxuc.vn cũng thu thập thông tin về quá trình sử dụng của bạn như: lịch sử truy cập nhằm phục vụ cho việc truy ngược hành vi của người sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

www.thegioicamxuc.vn đảm bảo các thông tin được thu thập của bạn được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật

www.thegioicamxuc.vn sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của bạn chỉ được dùng để:

 1. Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website www.thegioicamxuc.vn, chăm sóc Khách hàng;
 2. Quản lý việc đăng tải, bình luận của bạn trên www.thegioicamxuc.vn;
 3. Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi bạn sử dụng dịch vụ www.thegioicamxuc.vn;
 4. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website www.thegioicamxuc.vn.

Thời gian lưu trữ thông tin: 02 năm

Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được bạn đăng ký và/hoặc cập nhật trên website www.thegioicamxuc.vn, không sử dụng các thông tin do bạn đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

 1. Đơn vị chủ quản website www.thegioicamxuc.vn.
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể
 1. Chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn mạng xã hội www.thegioicamxuc.vn
 1. Thông tin cá nhân của bạn trên www.thegioicamxuc.vn sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. www.thegioicamxuc.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.thegioicamxuc.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
 2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự đồng ý từ bạn;
 3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn, www.thegioicamxuc.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết;
 4. www.thegioicamxuc.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn, như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác.
 1. Các điều khoản khác

10.1. Mối liên hệ với các trang khác

Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. bạn đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó.

10.2. Khước từ đảm bảo

 1. Bạn đảm bảo rằng mình hiểu rõ và đồng ý rằng:
 • Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với www.thegioicamxuc.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. www.thegioicamxuc.vn không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ: (i) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web; (ii) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web; (iii) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; (iv) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba; (v) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

10.3. Loại trừ trách nhiệm

  1. www.thegioicamxuc.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
 • Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc bất cứ sự thiếu chính xác nào trong nội dung đó);
 • Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ việc sử dụng trang web;
 • Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;
 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;
 • Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

RATE PLUS

Tổng Giám đốc
Đặng Duy Bảo
Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Rate Plus
Giấy CNKD số: 0105887981
Ngày cấp: 16/05/2012
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Người đại diện: Ông Đặng Duy Bảo
LIÊN HỆ
Điện thoại: 024 71 060606
Email: info@rateplus.vn
Trụ sở chính: Tầng 6A tòa nhà Central Point - số 219 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội