Đăng nhập Đăng ký

Tuột mất cơ hội.

Cuộc đời một con người sẽ đi qua rất nhiều cơ hội – có những cơ hội bạn nắm bắt được và có những cơ hội bạn để qua đi không bao giờ quay trở lại…

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >