Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Xác định rõ mục đích

Xác định rõ mục đích

Vấn đề không phải là bạn không có năng lực, quan trọng rõ ràng nhất là biết mình muốn gì, thuộc về đâu, và sứ mệnh đến trái đất là gì.